[OSM-talk-nl] Licentie - update

Ben Laenen benlaenen at gmail.com
Wed Dec 8 20:39:11 GMT 2010


Henk Hoff wrote:
> >> Hier kun je een visuele weergave zien van hoeveel data er beschikbaar is
> 
> onder ODbL http://matt.dev.openstreetmap.org/treemap.png

Kan er ook eens een treemap gemaakt worden waar de imports uit zijn 
weggelaten?

BenMore information about the Talk-nl mailing list