[OSM-talk-nl] Busroutes en GSM-masten

Ronald stroet43 at zonnet.nl
Tue Dec 28 19:40:16 GMT 2010


Ik heb een vraag over busroutes en GSM-masten.
Enige tijd geleden zijn de locaties van GSM-masten geïmporteerd.
Een tijd later kwam ook een import van de busroutes van connexxion en 
violia.
Ik las laatst ergens op internet dat elke maand een update beschikbaar is 
omdat er GSM-masten erbij komen en andere weer verdwijnen.
Ook veranderen regelmatig busroutes.
Hoe gaan we hier mee om?

Er zijn meerdere mogelijkheden:
Niets doen( met als risico dat na enige tijd deze informatie verouderd is en 
alleen nog rommel is)
iedereen houdt de busroutes in zijn omgeving bij (met het risico dat in 
sommige gebieden weinig mappers wonen)
Bij GSM-masten kan er elke maand een diff gemaakt worden, die vervolgens 
geïmporteerd wordt.

Ronald
More information about the Talk-nl mailing list