[OSM-talk-nl] Busroutes en GSM-masten

Stefan de Konink stefan at konink.de
Tue Dec 28 20:25:41 GMT 2010


On Tue, 28 Dec 2010, Ronald wrote:

> Bij GSM-masten kan er elke maand een diff gemaakt worden, die vervolgens
> geïmporteerd wordt.

Helaas kam daarbij wat roet in het eten. Want het antenneregister besloot 
(opeens) door memorie van toelichting bij de publicatie wet de publicatie 
te veranderen van RD naar WGS84... dus 'even snel updaten' ging niet meer.


Stefan


More information about the Talk-nl mailing list