[OSM-talk-nl] Nieuwe gebruikers moeten zich registreren voor ODbL (naast CC-BY-SA)

Roeland Douma unix at rullzer.com
Fri May 14 09:24:04 BST 2010


Dat is dan beter dan wat ik de laatste keer had begrepen.
Wel slechter voor de kwaliteit van de kaart dan natuurlijk.

Groet,
--Roeland

On Friday 14 May 2010 03:09:03 Cartinus wrote:
> On Friday 14 May 2010 00:09:35 Roeland Douma wrote:
> > Voor zover ik heb begrepen wordt het opt-out
> > dus als ik niks doe worden mijn edits ODbL.
> 
> Nee, het wordt opt-in. M.a.w. edits van iedereen die niet te reageert
> blijven cc-by-sa en komen dus niet in de ODbL database/planets terecht.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100514/a548c6e7/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list