[OSM-talk-nl] Weekbulletin

Martijn van Exel martijn at geodan.nl
Mon Feb 7 08:55:47 GMT 2011


Hoi allemaal,

Ik heb erg weinig tijd gehad voor het bijhouden van het weekbulletin en 
ik zie dat er ook niemand anders tijd voor heeft gehad, dat is jammer. 
De komende week ben ik op reis en heb ik ook geen tijd.

Moeten we de frequentie verlagen naar eens per twee weken? Andere ideeën 
om dit levend te houden?

Martijn
More information about the Talk-nl mailing list