[OSM-talk-nl] Toponym

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Fri Mar 23 10:22:51 GMT 2012


On 2012-03-23 10:52, Frank Steggink wrote:
> Citeren Frank Steggink <steggink at steggink.org>:
>
>> Citeren Maarten Deen <mdeen at xs4all.nl>:
>>
>>> On 2012-03-23 08:56, Colin Smale wrote:
>>>> Op dit moment wordt op een paar duizend plekken de tag "toponym"
>>>> gebruikt, waarvan bij allemaal in Nederland. Maar wat ik zie in de
>>>> waarden zijn volgens mij helemaal geen toponiemen! "park", 
>>>> "forest"
>>>> etc. zijn geen toponiemen maar voorbeelden van 
>>>> landgebruik/dekking.
>>>> "Julianapark" en "Zwarte Woud" zouden wel toponiemen zijn.
>>>>
>>>> Of begrijp ik het woord "toponym" verkeerd?
>>>>
>>>> Ik zag dat er in feb 2010 een discussie was over "detail omgeving
>>>> oldenzaal" waarin melding werd gemaakt van een nieuw voorstel voor
>>>> toponiem-gebruik, en er is ook een Nederlandse Wiki-pagina [1] die
>>>> daar heel kort iets over zegt waarin de basis wordt gelegd voor 
>>>> dit
>>>> (IMHO) misbruik van de term.
>>>>
>>>> T.a.v. de toponym-tag heb ik de volgende constateringen:
>>>> 1) Het is bijna uitsluitend een Nederlands verschijnsel - heeft 
>>>> dus
>>>> nagenoeg geen internationale bekendheid/draagvlak
>>>> 2) De tag is niet gedocumenteerd op de wiki
>>>> 3) Het woord wordt verkeerd gebruikt - de waarden zijn geen 
>>>> toponiemen
>>>> 4) Geen brede ondersteuning door editors/renderers
>>>> 5) Het is gebruikt om andere, wel gedocumenteerde/ondersteunde 
>>>> tags
>>>> te vervangen
>>>>
>>>> Ik zou graag willen dat de huidige voorkomens van toponym=* 
>>>> opgeruimd
>>>> worden en wellicht de voorgaande tags (landuse, name, etc) 
>>>> teruggezet.
>>>>
>>>> Wat vinden jullie?
>>>>
>>>> Colin
>>>>
>>>> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/3dShapes/Landuse_import
>>>
>>> Ik heb die toponiem tag ook al een paar keer gezien, maar ik 
>>> begrijp de
>>> gedachte erachter niet. Een toponiem is een naam die afgeleid is 
>>> van de
>>> streek of van een topografisch verschijnsel. Amsterdam -> Dam in de
>>> Amstel.
>>> Het is niet zo dat de naam van een bos per definitie een toponiem 
>>> is.
>>> Ik zie ook niet in waarom deze tag gebruikt moet worden. Voor de 
>>> naam
>>> van een feature in OSM kun je gewoon name= gebruiken. De toponym
>>> toelichting in [1] begrijp ik ook niet. Waarom kun je name= niet
>>> gebruiken op een groot gebied dat is opgedeeld in kleine stukken? 
>>> Of is
>>> dat om er voor te zorgen dat voor de kleine stukken de naam niet
>>> gerenderd wordt? Los dat op met een relatie.
>>> toponym=forest is IMHO ook incorrect. Een bos is geen toponiem. De 
>>> naam
>>> van een bos kan een toponiem zijn.
>>
>> Ik zal kort zijn, want het volledige antwoord ben ik kwijtgeraakt in
>> de browser, omdat ik een 'ë' wilde intypen terwijl de numlock toets
>> uitstond. De tag is door Lennard en mij geïntroduceerd, om de namen
>> van de landuse-vlakken van AND te bewaren tijdens de 3dShapes 
>> import.
>> De vlakken zelf zijn omgetagd, omdat je anders grote stukken dubbele
>> landuse krijgt, wat niet wenselijk is.

Kon je dan niet beter name:AND gebruiken? Je hebt nu een verwarrende 
tag geintroduceerd.

>> Verder betekent "toponiem" letterlijk "plaatsnaam" [1]. Het zegt 
>> niet
>> iets over hoe de naam tot stand is gekomen.

Ja, de griekse vertaling van topo-niem is plaats-naam. Maar een 
toponiem is een naam die is afgeleid van de 
plaats/omgeving/omstandigheden van waar het object zich bevindt of hoe 
het er uitziet.
Zoals ik al eerder heb gezegd: het is niet zo dat een plaatsnaam 
automatisch een toponiem is, alhoewel het dat natuurlijk meestal wel is.

> Alpen:
> toponiem: name=Alps; hoe aangeven dat dit een gebergte is? (dus:
> toponym=mountain_range)

"mountain_range" is geen toponiem. "mountain_range" is een omschrijving 
van datgene wat er is.
Alpen is juist het toponiem, want Alpen is afgeleid van het Latijnse 
woord voor wit (de definitie van een toponiem: een naam die is afgeleid 
van datgeen wat er is).
Dan zou het eerder moeten zijn: toponym=Alps, name=mountain_range. Of 
description=mountain_range.

IMHO is de tag toponym in OSM overbodig. Want als de naam een toponiem 
is dan is toponym gelijk aan name. Als de naam geen toponiem is dan 
heeft het object geen "toponiem".
Het gebruik van toponym=park of toponym=forest is helemaal onjuist.
Volgens mij is voor de soort begroeiing de landuse tag en voor het 
gebruik kun je o.a. leisure gebruiken (landuse=grass, leisure=park).

Maarten
More information about the Talk-nl mailing list