[OSM-talk-nl] Toponym

geejee at dds.nl geejee at dds.nl
Fri Mar 23 15:31:42 GMT 2012


Over de toponiemen 2 jaar terug een leuke discussie gevoerd op de 
LinkedIn groep Geo-Informatie Nederland.
Dat ging met name over niet scherp af te bakenen gebieden, zoals 
Veluwe, maar ook de Rotterdamse Koopgoot en de Haagse Schilderswijk 
(da's namelijk geen officiële naam).

Zie 
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=35979&type=member&item=13139594&qid=c6f02932-6118-4dc6-9d1a-554b94f507c6&trk=group_search_item_list-0-b-ttl

groet,

GJ


Frank Steggink <steggink at steggink.org> schreef:

> Citeren Colin Smale <colin.smale at xs4all.nl>:
>
>> On 23/03/2012 11:52, Lennard wrote:
>> Niet omdat het kan, maar omdat het wellicht zou moeten; met beleid  
>> natuurlijk en niet "rücksichtslos". Hoe veel van de 2000+ 
>> voorkomens van toponym=* in NL zijn vergelijkbaar met wat er 
>> onlangs met het Julianapark (Utrecht) [1] gebeurde? Hierbij is 
>> leisure=park vervangen met toponym=park met het gevolg dat het 
>> niet langer als park herkenbaar was.
>
> Aan de begroeiing, weergegeven door landuse=forest + landuse=grass, 
> is wel op te maken dat het een park in. Toen ik afgelopen week hier 
> bezig was, heb ik de tag leisure=park vervangen door toponym=park.
>
>> Dat er nog een discussie loopt over ontdubbeling van vlakken n.a.v. de
>> 3dshapes import is een ding, maar kunnen wij alsjeblieft onze 1418
>> forests, 597 parken, 44 cemeteries (zie tagwatch [2]) etc etc
>> terugkrijgen?
>
> Dan krijg je overal in Nederland de situatie zoals nu met het 
> Julianapark. In bijna alle gevallen is er sprake van "dubbel" 
> landuse, anders was er uberhaupt voor ons geen reden om de 
> toponym-tag in te zetten. Is dat wat jou voor ogen staat? Wellicht 
> kan de styling worden aangepast voor functionele tags (zoals leisure).
>
> Belangrijk om te weten is dat de informatie niet verloren is, in 
> afwachting van een beter voorstel. Ik ben het wel met je eens dat de 
> huidige situatie niet ideaal is en dat er een betere oplossing moet 
> komen.
>
> V.w.b. mijn aanpassingen van afgelopen week [1]: ik hoop tenminste 
> dat je akkoord gaat met de verwijdering van het "park" aan 
> weerszijden en in de middenberm van de Einsteindreef en langs de 
> rand van de N230.
>
> Verder heb ik toen de shape van Park de Gagel hersteld [2]. Dit had 
> al de toponym-tag, maar was opgeknipt geraakt. Hier speelde nog een 
> ander issue, namelijk dat er 3 3dShapes-vlakken [3] [4] [5] een naam 
> hadden gekregen. Niet geheel willekeurig, maar wel zodat de naam op 
> representatieve plekken in het park worden gerenderd. Dat is de 
> light-variant van het taggen van alle shapes in een bepaald gebied 
> met een naam.
>
> Kortom, er genoeg aanleiding om eens na te gaan denken voor een 
> betere tagging om gebieden een naam te geven, maar waarbij wel recht 
> wordt gedaan aan de functie en het fysieke voorkomen. V.w.b. het 
> landcover-voorstel wat door G.J. wordt genoemd: is daar de laatste 
> tijd nog over gepraat?
>
> Groeten,
>
> Frank
>
> [1] http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/11043851
> [2] http://www.openstreetmap.org/browse/way/143448708
> [3] http://www.openstreetmap.org/browse/way/72107784
> [4] http://www.openstreetmap.org/browse/way/72107938
> [5] http://www.openstreetmap.org/browse/way/72110476
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


More information about the Talk-nl mailing list