[OSM-talk-nl] Toponym

Colin Smale colin.smale at xs4all.nl
Fri Mar 23 15:54:54 GMT 2012


On 23/03/2012 16:04, Frank Steggink wrote:
> Citeren Colin Smale <colin.smale at xs4all.nl>:
>
>> On 23/03/2012 11:52, Lennard wrote:
>> Niet omdat het kan, maar omdat het wellicht zou moeten; met beleid  
>> natuurlijk en niet "rücksichtslos". Hoe veel van de 2000+ voorkomens 
>>  van toponym=* in NL zijn vergelijkbaar met wat er onlangs met het  
>> Julianapark (Utrecht) [1] gebeurde? Hierbij is leisure=park  
>> vervangen met toponym=park met het gevolg dat het niet langer als  
>> park herkenbaar was.
>
> Aan de begroeiing, weergegeven door landuse=forest + landuse=grass, is 
> wel op te maken dat het een park in. Toen ik afgelopen week hier bezig 
> was, heb ik de tag leisure=park vervangen door toponym=park.
>
>> Dat er nog een discussie loopt over ontdubbeling van vlakken n.a.v. de
>> 3dshapes import is een ding, maar kunnen wij alsjeblieft onze 1418
>> forests, 597 parken, 44 cemeteries (zie tagwatch [2]) etc etc
>> terugkrijgen?
>
> Dan krijg je overal in Nederland de situatie zoals nu met het 
> Julianapark. In bijna alle gevallen is er sprake van "dubbel" landuse, 
> anders was er uberhaupt voor ons geen reden om de toponym-tag in te 
> zetten. Is dat wat jou voor ogen staat? Wellicht kan de styling worden 
> aangepast voor functionele tags (zoals leisure).
>
> Belangrijk om te weten is dat de informatie niet verloren is, in 
> afwachting van een beter voorstel. Ik ben het wel met je eens dat de 
> huidige situatie niet ideaal is en dat er een betere oplossing moet komen.
De informatie is wel "uit het zicht verdwenen" omdat de oorspronkelijke 
tags verwijderd zijn. Iedereen mag nieuwe tags toevoegen - dit is 
inherent aan het open karakter van OSM. Maar het verwijderen van 
bestaande, breed geaccepteerde tags kan "niet zomaar". En het misbruiken 
van woorden zoals nu gebeurt met "toponym" is zonder meer iets wat 
vermeden moet worden.

> V.w.b. mijn aanpassingen van afgelopen week [1]: ik hoop tenminste dat 
> je akkoord gaat met de verwijdering van het "park" aan weerszijden en 
> in de middenberm van de Einsteindreef en langs de rand van de N230.
Dat lijkt mij geen probleem! Een park is pas een park als de gemeente 
(of ander beheerorgaan) het zo noemt, lijkt mij.
>
> Verder heb ik toen de shape van Park de Gagel hersteld [2]. Dit had al 
> de toponym-tag, maar was opgeknipt geraakt. Hier speelde nog een ander 
> issue, namelijk dat er 3 3dShapes-vlakken [3] [4] [5] een naam hadden 
> gekregen. Niet geheel willekeurig, maar wel zodat de naam op 
> representatieve plekken in het park worden gerenderd. Dat is de 
> light-variant van het taggen van alle shapes in een bepaald gebied met 
> een naam.
Jouw beeld van de grens van Park de Gagel wijkt wel sterk af van het 
beeld van Gemeente Utrecht... zie pagina 38 (inzoomen vereist!!) van 
http://www.utrecht.nl/images/Stadswerken/Parken/beheerplan180308.pdf

ColinMore information about the Talk-nl mailing list