[OSM-talk-nl] huisnummers in Amsterdam-West terug-draaien?

ekes ekes at aktivix.org
Sun Apr 27 11:34:55 UTC 2014


On 27/04/14 12:09, Sebastiaan Couwenberg wrote:
> Het grote verschil is dat jou huisnummers de hele range in 1 node
> zetten, en de adressen vanuit de BAG allen afzonderlijke nodes zijn.
> 
> De plaatsing van de huisnummers is vrijwel gelijk. De BAG plaatst ze in
> de verschillende verblijfsobjecten, en jij hebt ze bij de ingang geplaatst.

Als ik kijk naar grote, meer complex, gebouwen, waar ik de panden van
binnen ken. Er lijkt geen correlatie tussen de positie van kamers binnen
de gebouw en de plaats waar de BAG import het node plaatst.

Wat vinden mensen van zo een panden die zij kennen?

Ook er is geen indicatie van hoogte (level=)? Veel nodes binnen een
complex pand liggen nu naast elkaar, terwijl ze beter boven op elkaar
kunnen liggen als de bedoeling is om de binnenkant van de pand in kaart
te brengen.

Ik zie dit anders, maar ook interessant, is met gesplitste huizen.
Nummers 123-H, 123-1, 123-2 komen op elkaar, zonder level, en het lijkt
toevallig welke gerenderd is.

ekesMore information about the Talk-nl mailing list