[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Fre Nov 27 16:43:52 GMT 2009


I godt halvandet år har jeg fulgt udviklingen i Århus, og til at starte med
syntes jeg selv separate cykelstier var smarte. Siden er der kommet en del
til, og, for mig, blevet klart, at det både ser grimt ud og er irriterende
at vedligeholde. De mange indlæg og i særdeleshed Morten Kjeldgaards
dokument har gjort min holdning helt sikker. Der er flest fordele ved at
basere cykelstierne på tags, og jeg synes vi bør gøre det der hvor det giver
mening.

Jeg kan tilsteds støtte Claus Hindsgauls retningslinjer, med to små
bemærkninger.

- Jeg anser det som en vigtig del vi får fastslået, at cykelstien har en
kantsten og altså er en seperat vej, der følger en hovedvej. Hvordan vi får
det gjort ordentligt synes jeg bør diskuteres videre, før vi afslutter
cykelstidebatten. Inklusive hvordan særtilfælde af de her cykelstier tagges.
- Jeg synes, det er vigtigt at fastslå, at de cykelstier vi snakker om,
oftest er efterrationaliseringer i trafikdebatten. De er oprettet som et
ønske om at gøre det muligt, at flytte mennesker fra A til B på cykel og med
størst trafiksikkerhed. Men stadigvæk efterrationaliseret som et tillæg til
vejen - ikke to reelt planlagte veje. Følgerne er klare: Oftest er der
forhindringer for os cykelister. Vi kan ikke svinge til højre uden om
lyskryds (en feature man dog er begyndt at gøre noget ved i Århus). Vi skal
passe på buspassagerer som opfører sig som fulde mennesker på cykelstien
(prøv viby torv kl 8.00). Og cykelstierne er ofte smalle fordi der sjældent
har været plads til andet. Og samtidigt er cykelstierne altså ikke af samme
kvalitet (sikkerhedsmæssigt, bredemæssigt mm.) som deciderede skolestier,
eller de her nye cykel'motorveje'. Ved at indføre begrebet
"efterrationaliseret cykelsti" undgår du, Claus, den bombastiske
græsstriberegel på x antal meter. Der er sikkert en som kan beskrive det
bedre end mig, for regelmæssige cyklister er næppe i tvivl om hvad jeg
mener.


Der er et problem ved at tagge cykelstier som påhæng til veje. Ved
vejarbejde kan vejen godt gravet op og tagget i osm som "under contruction".
Cykelstien tilhørende vejen kan stadigvæk være funktionel, men det sættes
der her en effektiv stopper for. Sådan et par tilfælde havde vi rent faktisk
på Thorvaldsensgade og Vester Alle i Århus fornyligt. Det er selvfølgelig
ærgeligt, men jeg mener det en ulempe vi må tage med.


Sidst men ikke mindst så forstår jeg ikke din iver for at få det her
afklaret en julefrokost fredag aften efter kun 2 dages stilstand. Jeg har
brug for betænkningstid før jeg svarer andre, og har også andet i hovedet
end OSM. Jeg læser dit indlæg som et forsøg på at trumfe debatten. Det var
sikkert ikke ment sådan, men jeg bryder mig ikke om det.
Jeg forstår heller ikke den her sætning: "Jeg er så småt begyndt at lægger
cycleway=xxx ind de få steder hvor jeg er stedkendt". Der er vel ingen af
DK.OSMs flittigste bidragsydere som redigerer cykelsti mens vi har sådan en
debat? Keld blev svjh bedt om at stoppe asap.

Med venlig hilsen
Rasmus Vendelboe


2009/11/27 Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul at gmail.com>

> Der er vist gået en engel gennem listen... :-)
>
> Jeg antager at det betyder at I er tilfredse med vejledningen, og vil snart
> finde et passende sted på wikien og ophøje den til den officielle vejledning
> for mapning af danske cykelstier, hvis jeg ikke hører andet.
>
> Jeg er så småt begyndt at lægger cycleway=xxx ind de få steder hvor jeg er
> stedkendt, og hvor jeg ikke kommer til at redigere i forkerte "lanes" eller
> skyggestier. Hvordan kommer vi videre med tilbagerulning af Niels's
> skyggestier? Der er postet lister over changesets, men hvordan kommer vi af
> med dem??
>
> Claus
>
>
> Den 25. nov. 2009 23.03 skrev Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul at gmail.com>:
>
> Det er vist tid til en opdatering af teksten. Jeg har forsøgt at uddrage
>> nogle essenser af diskussionen, så her kommer min udlægning af en revideret
>> beskrivelse:
>>
>> *Cykelstier, der følger en vej med biltrafik, og har samme forløb, tagges
>> som udgangspunkt i vejens "way" med cycleway=lane (hvis den blot er markeret
>> med opmaling på vejen) eller cycleway=track (hvis den er adskilt fra vejen
>> med andet end opmaling).
>>
>> På følgende strækninger kan cykelstien dog med fordel optegnes som en
>> separat "highway=cycleway":
>> *
>>
>>  - *Strækninger, hvor cykelstien afviger væsentligt fra bilvejens
>>  forløb (svinger uafhængigt af vejen)
>>  *
>>  - *Strækninger, der er adskilt fra vejen af barrierer, forbud eller
>>  lignende, som de fleste cyklister ikke let eller lovligt kan forcere
>>  (f.eks. anses kantsten her for lette at forcere)*
>>  - *Strækninger, hvor cykelstiens forløb har en væsentlig afstand til
>>  bilvejen (ca. >5 meter)
>>  *
>>  - *Strækninger, hvor færdselsretninger ikke lader sig beskrive med
>>  etablerede tags (f.eks. dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen)
>>  *
>>  - *Strækninger, hvor der er væsentlige forskelle i bilvej og
>>  cykelsti's egenskaber (f.eks. væsentligt forskellig overflade)*
>>
>> *På sådanne strækninger markeres bilvejens way, hvis det er passende med
>> "bicycle=no". Den separate "highway=cycleway" lægges på dens virkelige
>> placering uden hensyn til hvordan den optegnes i de forskellige
>> render-maskiner (optegnede kort). Cykelstien navngives som vejen, hvis det
>> er passende. *
>>
>> Egne personlige kommentarer:
>> Jeg har stadig UNDLADT at indsætte en speciel græsstriberegel, men i
>> stedet et kriterie om væsentlig afstand (er 5 meter en rimelig vejledende
>> afstand?). Hvis man vil indikere at en bestemt cykelsti er at foretrække
>> from for andre og f.eks. prioriteres af rutefindere, tror jeg et
>> "rtc_rate=B" tag kunne være et interessant alternativ. Vil det være en god
>> løsning for jer, der har snakket om øget sikkerhedsfornemmelse ved
>> græsstriber?
>> Jeg har ikke medtaget "curb", da den ikke er etableret. Men jeg synes
>> egentlig godt om ideen.
>> Personligt ville jeg ikke benytte skyggestier til at markere tilbagetrukne
>> cykelstier ved kryds, medmindre de er usædvanligt markante.
>>
>> Så er det jeres tur til at kommentere (og rette mine misforståelser og
>> forglemmelser)
>>
>>
> --
> --
> Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
> Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
> DK-2300 KBH S
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091127/4f425033/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list